Oorlogs­verhalen Amsterdam
485 resultaten gevonden, gesorteerd op alfabet / meest recent / meest gelezen
Elke dag kwamen er vijf kinderen bij ons eten, die thuis niets meer hadden
Hard werken op het land
Afweergeschut in het weiland
Met de stencils in onze schooltasjes
Les bij de hoofdonderwijzer thuis
Ik moest pionieren: palen slaan en prikkeldraad maken om de vijand tegen te houden.
Ik moest mij melden in Duitsland. Maar ik ging niet
De hond at gewoon mee
Ik meldde mij in augustus 1941 voor het Vrijwilligerslegioen
De enige keer in mijn leven dat ik huilde
Maar ja, hoe brutaler je was in de oorlog, hoe minder kans je had gepakt te worden.
De poes van de buren was ineens weg
'Soms was ze drie dagen onderweg, helemaal te voet van Amsterdam-Noord naar Alkmaar'
'Joodse kinderen uit de klas verdwenen van de een op de andere dag'
'Joodse vriendinnetjes met wie mijn moeder altijd speelde, waren plotseling verdwenen'
Voor mij was ze niks veranderd, maar mijn zusje was jonger en die herkende haar niet meer
We hadden mijn moeder vier jaar niet gezien
Elke dag over de pontenbrug
Vergeten doe ik het nooit
‘Het is oorlog’, zei mijn moeder, maar ik wist niet wat dat betekende'
Ons huis stond er nog, maar vanaf nummer 27 waren de huizen weggevaagd
Opeens vielen bommen in onze straat.
Project 'oorlog in mijn buurt' Ajah en Hajar interviewen de heer Oosterhuis over de oorlog. 16 november 2012, foto: Katrien Mulder
Onze buurman is een Jodenjager
Trouwen in de oorlog
Kijken door het hek, dat was vrijheid
‘Ren naar huis, ik heb ook kinderen!’ zei de Duitser tegen mijn moeder
‘Ik werd opgenomen in een gezin met elf kinderen’
Mijn moeder gaf mij altijd mee dat niet alle Duitsers slecht zijn
De geur van vlees
'Weet je wie er ook bij het verzet zat... mijn vader'
Vechtvliegeren vanuit het kamp
Als gemengd gehuwden moesten mijn ouders oppassen
'... en ik was verliefd natuurlijk'
Tijdens de bombardementen ging op de wc zitten en steeds doortrekken
Oorlog in mijn buurt, kinderen uit de pijp interviewen de heer Dubiez over zijn kinderjarentijdens de oorlog, 23 november 2012, foto: Katrien Mulder
De Oranjeschool: verzet in de Oranjestraat
De vloeipapiertjes waarop we boodschappen aan m'n vader schreven, heb ik nog steeds
We moesten blijven kijken
Hij heeft zo’n 500 briefjes aan ons geschreven
Hou je maar rustig, ik kom zo weer terug’
Nu schatjes, hartelijk gegroet en duizend maal gekust van jullie liefhebbende vader
Fijne sliertjes suikerbiet
De angst van mijn ouders
Met de bijl in de hand en de borst vooruit naar het Flevopark
Oorlog in mijn buurt, kinderen (youssef en hicham) interviewen de heer en mevrouw Dekker (broer en zus) over hun jeugd tijdens de oorlog. 25 november 2012, foto: Katrien Mulder
Iedereen kende elkaar
Stiekem naar de achterkant van de gaarkeuken
Oorlog in mijn buurt, kinderen van de derde dalton op bezoek in het joods historisch museum, 5 april 2013, foto: Katrien Mulder
Hennie overleefde Auschwitz
In een hele diepe kuil in het kamp werden de lijken gegooid
Schietoefeningen onder de kerk
Wilhelminaschool en Daniel Schutschool: netjes in de rij
oorlog in mijn buurt, 3 april 2013, gastles van meneer Koot over zijn jeugd als NSB kind, foto: Katrien Mulder
De NSB zou de armoede aanpakken