Er vielen bommen achter me en werd ik door de luchtdruk in de tuin van de buren geblazen.