Joodse vriendjes waar ik mee speelde, waren op een dag soms gewoon verdwenen
Iedereen had codenamen zodat mensen elkaar niet konden verraden als ze opgepakt waren