Naarmate je ouder wordt, ga je als kind meer ellende zien