Pas na de oorlog hoorde ik dat ze vermoord waren.
Mijn zus haalde trucjes in de gaarkeuken uit