Pas na de oorlog hoorde ik dat ze vermoord waren.
Als mensen mij vragen of iets in de familie zit, dan weet ik dat niet
Mijn ouders dachten dat ze veilig waren, dat heeft ze het leven gekost
Mijn zus haalde trucjes in de gaarkeuken uit