Pas na de oorlog hoorde ik dat ze vermoord waren.
Een roddeltante verraadde mijn moeder
Verraden door zijn eigen vrouw, mijn moeder
Soepele vingers, een geluk bij het ongeluk