Vader Joods, moeder niet-Joods
Bij terugkomst uit Zwitserland bleek mijn hele familie te zijn vermoord.
Ik zat twee jaar achter prikkeldraad